Trong quá trình thi công chúng tôi nhận thấy rằng, hiện nay vẫn có một số người nhầm rằng, ống có phi 21 thì đường kính ngoài phải là đúng và đủ 21mm.
Nhưng thực ra để ứng với mỗi tiêu chuẩn sản xuất thì ống cũng sẽ có những đường kính ngoài thực tế khác nhau, gọi là phi 21 chỉ để cho dễ gọi, và dễ hình dung ra cái kích thước của ống mà thôi.

Bài Viết Liên Quan